วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

3 เทคนิค กำหนดชีวิต พิชิตโชคดี

1) ชีวิตอิสระ

ชีวิตของคุณอิสระทุกการตัดสินใจ ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างในชีวิตสมบูรณ์แบบจึงมีชีวิตอิสระได้ จงมีอิสรภาพในชีวิตนับตั้งแต่บัดนี้เลย เพียงคุณรู้สึกนึกคิด พูด และกระทำในสิ่งที่มั่นใจตัดสินใจด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ชีวิตคุณประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วทุกด้าน หมดสิ้นซึ่งข้ออ้างแบบโลกๆ ที่ใช้รองรับความล้มเหลวในชีวิต

สิ่งที่ปิดกั้นชีวิตอิสระของคุณ คือ เหตุผลข้ออ้างของโลก คำอ้างจากปากคนใกล้ชิด พ่อแม่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง สามีภรรยา คนรัก ผู้มีอิทธิพลทางความคิดของคุณ ที่ตัดสินว่าคุณจะทำอะไรได้ หรือไม่ได้ นอกจากนี้ คนไกลตัวจนกระทั่งคนที่คุณไม่รู้จักเลย คุณก็เชื่อถือตามนั้นในบางที สุดท้ายแล้วคนรับผิดชอบชีวิตคุณ 100% คือ ระบบการตัดสินใจของคุณเอง

การเลือกตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จและมีชีวิตอิสระไม่ใช่การเอาแต่ใจตัวเอง หรือยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่เกิดจากการรู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ด้วยการสรรหาเหตุผลความเป็นจริงของโลกมารองรับความสำเร็จของคุณ เมื่อคุณค้นพบถึงความเป็นไปได้ ด้วยความรอบคอบรอบรู้ รู้จริง สิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้ว ก็ประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อ

ถ้าหากโลกใบนี้เต็มไปด้วยเรื่องที่ยากจนทำไม่ได้ เราคงยังใช้ชีวิตธรรมชาติอยู่ในป่า ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะขับเคลื่อน อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ เพราะเชื่อว่ามันคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และย่ำอยู่กับที่ไม่พัฒนา แต่ด้วยมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา และส่วนใหญ่บนโลกขับเคลื่อนด้วยความคิดบวกคิดดี จึงทำให้โลกก้าวหน้าได้เท่าทุกวันนี้

ชีวิตของคุณเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวง หมดสิ้นซึ่งข้ออ้างของโลก เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังกำลังใจ แรงบันดาลใจ แห่งความสำเร็จ ชีวิตของคุณมีเพียงคุณเป็นผู้ตัดสินใจกำหนดให้มันเป็นเช่นไร และมันจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณตัดสินใจ นั้นคือชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เสมอ

2) ทุกสิ่งในชีวิตคุณ มันดีเยี่ยมเสมอ

เมื่อคุณได้กำหนดชะตาชีวิต คุณกำลังพยากรณ์ชีวิตของคุณอย่างแม่นยำที่สุด สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณต่อแต่นี้เป็นต้นไป มันคือชีวิตที่ดีงาม ทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่ามันจะดีหรือร้าย มันคือจุดที่สำคัญในการก้าวไปสู่ความก้าวหน้า ความเจริญ หากคุณเครียดแค้นชิงชังกับอดีต มันจะทำให้คุณไม่ก้าวหน้า

จงปรับใจใหม่ให้ถูกต้อง ขอบคุณและซาบซึ้งใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผลสะท้อนกลับคือจิตใจเบา สบาย ผ่อนคลาย และดึงดูดเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่ยอดเยี่ยมเข้ามาแทนที่ประสบการณ์ในอดีตแต่หนหลัง ยิ่งคุณเบนเข็มทิศให้ตัวคุณ ชีวิตคุณเหมือนเรือที่ตั้งหางเสือไปที่ความสำเร็จ อิสรภาพทางการเงินการงาน ความรักความสัมพันธ์ สุขภาพดี ความงามสวยหล่อโดดเด่นแห่งอัตลักษณ์ความเป็นตัวคุณ จะฉายแววออกมาทันที

เพราะทุกสิ่งในชีวิตคุณเกิดขึ้นมาอย่างมีเหตุผล มันเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับความสำเร็จของคุณ ชีวิตของคุณมีพลังงานเต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจ ชีวิตคุณไม่พื้นที่ให้กับความผิดหวัง มีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้กับความสำเร็จ สุขสมหวัง สงบเย็น ราบรื่น กลมกลืม คุณค่าของชีวิตคือการเห็นชีวิตเดินทางไปอย่างมีคุณค่า คุณค่าคือสิ่งที่คุณกำหนด เมื่อคุณกำหนดว่าชีวิตคุณดีงาม มีแต่ความเป็นสิริมงคล ชีวิตเป็นของคุณก็ดีขึ้นทันที

3) สร้างคุณภาพภายในจิต

การแก้ไขปัญหาในโลกนี้ ทั้งการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ ความรัก สุขภาพ รวมถึงปัญหาที่พบเจออยู่ทุกวันคือปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางความคิดของคน นิสัยใจคอ เป็นตัวทำให้ชีวิตกำหนดไปในทิศทางเจริญหรือทางเสื่อม

การแก้ไขปัญหาที่เด่นชัดที่สุด คือ การแก้ปัญหาที่จิตใจคุณเองก่อน ปัญหาภายนอกจึงถูกคลี่คลายตามไปด้วย แต่ด้วยทุกคนโฟกัสและมีสมาธิอยู่กับชีวิตจิตใจคนอื่น จึงทำให้ลืมมองตัวเองว่ามีอะไรที่เราสมควรปรับปรุงแก้ไข เพราะสุดท้ายแล้วใจที่สบายหรือเป็นทุกข์คุณเองเป็นคนทำมันทั้งหมด

คุณภาพของจิตเป็นสิ่งที่คุณต้องฟื้นฟู บ่มเพาะ ทั้งการมีสมาธิรู้จักสงบจิตใจให้อารมณ์เป็นหนึ่ง รวมถึงการรู้ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน อารมณ์กระทบรู้ ทุกข์รู้ สุขรู้ ร่างกายเคลื่อนไหวไปไหนทำอะไรรู้ จะพูดจาอะไรรู้ จะพิมพ์ข้อความสื่อสารกับใครรู้ ตรึกนึกผลกระทบ ยิ่งคุณฝึกมองลึกลงไปในจิตใจของคุณ ร่างกายของคุณ คุณจะเริ่มเห็นความดีหรือร้ายในตัวเองชัดเจน

เริ่มเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ว่าทุกคนในโลกเหมือนเพื่อนร่วมเกิด ร่วมแก่ ร่วมเจ็บ และสุดท้ายก็ร่วมตาย ต้องตายตกไปตามกัน ลงโลง ฝังหรือเผาไปตามศาสนาของตนเอง ไม่เหลือเหตุผลให้แย่งเด่นแย่งดีแย่งดัง ให้ใช้อ้างอีก

ทั้งหมดนี้ คือ การฝึกทำให้จิตใจมีคุณภาพ เมื่อคุณรู้จักตัวเองดีพอ รักตัวเองมากพอ โลกใบนี้ก็น่าอยู่ขึ้นทันที ความเต็มในจิตใจคุณ เหมือนบ่อเงินบ่อทองของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตทุกด้าน

ทุกสิ่งที่คุณมี คุณเป็น ทั้งการคิด การพูด การกระทำของคุณ คือคุณกำลังสร้างมูลค่าให้กับโลก และ โลกตอบแทนคุณด้วยความโชคดี ลาภลอย โอกาสที่ยอดเยี่ยมที่ไหลเวียนเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ วันนี้คุณกำหนดชีวิตของคุณเพื่อพิชิตทุกความโชคดีได้ ด้วยการฝึกจิตใจให้มีคุณภาพดี สิ่งต่างๆด้านนอกจากถูกดึงดูดเข้ามาได้เอง ขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของคุณเสมอ

คุณเป็นคนดี ขอให้มีความสุข ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ

ด้วยรัก
อาจารย์เปิ้ล ปทิตตา วิเศษบุปผากุล
บทความประจำวันที่ 11 มีนาคม 2560


Cr.อาจารย์เปิ้ล
ติดตาม Facebook FanPage : หลักสูตรความสำเร็จ อาจารย์เปิ้ล
คลิ๊กตามลิงค์นี้ไปค่ะ แล้วพบกัน https://www.facebook.com/IwilltellyoubyApple/
You tube : The Apple Master Channel (กด Subscribe ชมคลิปสร้างแรงบันดาลใจใหม่ล่าสุด)
IG : apple_patidta

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น